Conjunt BLANC

Conjunt BLANC 

Conjunt format per 2 cadires i una taula de forja.